Neuheiten

 1. Information om covid-19 och eventuell påverkan på NordiCares verksamhet

  Situationen med utbrottet av covid-19 påverkar verksamheter och produktion över hela världen. Fortfarande är de fullskaliga effekterna av spridningen svåra att förutse. Utifrån den bild nulägesrapporterna ger ser NordiCare en begränsad påverkan på vår produktion och möjlighet att uppfylla leveransplikt gentemot våra kunder. För ett fåtal produkter kan ersättningsprodukter komma i fråga, det rör sig i så fall om produkter som kan uppfylla samma funktion som den ursprungligt valda produkten, men som kan vara av annan design och/eller erbjudas till annat pris. För kunder som påverkas kommer NordiCare ta kontakt och på individuell basis hitta en lösning utifrån kundens behov och given situation i åtanke.  På längre sikt och beroende på utvecklingen av situationen och spridningen av covid-19 kan bedömningen komma att se annorlunda ut. NordiCare bevakar och analyserar situationen kontinuerligt och återkommer med uppdaterad information för det fall status skulle förändras. För ytterligare frågo

  Weiter
 2. Wir haben gerade unseren Web-Shop für den deutschen Markt geöffnet.

  Wir haben unseren Webshop jetzt für den deutschen Markt geöffnet. Unsere Vision ist es, dass unsere Produkte Menschen helfen unabhängig davon in welchem Land Sie leben. Schauen Sie sich in unserem Webshop um und kontaktieren Sie uns bei Fragen. Mit freundlichen Grüßen / Katarina von NordiCare.
  Weiter
 3. Test

  detta är ett test på alla landssidor (short content)
  Weiter